Evaņģēliskā kalpošana

Evaņģēliskā kalpošana

Evaņģēliskā kalpošana pārvērš cilvēku jaunā radījumā - radījumā, kas ir miris grēkam, lai darītu labu. Darīt labu nozīmē būt spējīgs uz to, par ko runā apustulis Pēteris: esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību; kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu; lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā. Tieši šīs lietas ir tās, kas trūkst cilvēkiem: vienprātība, līdzcietība, brālība, žēlsirdība, pazemība; neatmaksāt ļaunu ar ļaunu, zaimus ar zaimiem, bet tieši pretēji – svētīt; atturēt savu mēli no mēlnesības un viltus. Šīs brīnišķās lietas ir dāvanas, proti, tās mūsos nav, bet mēs tās saņemam no Dieva Tēva, ja mīlam mūsu Kungu Jēzu Kristu. Arī mīlestība ir dāvana no Dieva.

Kontaktinformācija

Draudzes priekšnieks: 29476375, 26144799
Draudzes mācītājs Uldis Fandejevs: 26400436

Juridiskā adrese:
Meliorācijas iela 4-7, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3018

Rekvizīti Ziedojumiem

Augstburgas Ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudze.
Reģistrācijas numurs: 99500000925
AS Svedbanka
HABALV22
LV68HABA0551001336811

© 2015 Augsburgas Ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudze. Visas tiesības aizsargātas.