KONFESIONĀLI LUTERISKĀ BAZNĪCA

AUGSBURGAS TICĪBAS APLIECĪBAS OZOLNIEKU LUTERĀŅU DRAUDZE

Draudzes dibināšanas vēsture.

 

Ozolnieku luterāņu draudzes vēsture ir pavisam nesena. Tās sākums datējams ar 1998. gada Pirmo Adventu. Draudzes pilnais nosaukums ir Augsburgas Ticības Apliecības Ozolnieku luterāņu draudze. Draudze ir autonoma, bet kopš 1999. gada tā ir iekļāvusies Konfesionāli Luteriskās Baznīcas draudžu sadraudzībā, kas apvieno vēl septiņas autonomas Augsburgas Ticības Apliecības draudzes Latvijas teritorijā.

Sākums

Tas bija 1998. gadā, kad Augsburgas ticības apliecības draudžu mācītāji, paklausīdami Dieva pavēlei: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā,” nolēma organizēt misijas darbu Latvijā. Tajā laikā Konfesionāli luteriskā baznīca (turpmāk KLB) jau apvienoja ticības sadraudzībā 5 draudzes: Ķekavas draudzi, Bulduru draudzi, Jelgavas draudzi, Limbažu draudzi un Rīgas draudzi. Par vienu no iespējamajām misijas vietām kļuva arī Ozolnieki. Sākotnējā ideja par Ozolniekiem kā misijas lauku nāca no kādas ATA Jelgavas luterāņu Kristus draudzes locekles, kas visai labi pārzināja Jelgavai piegulošo pilsētu situāciju, kā arī pašus iedzīvotājus. Izvēle par labu Ozolniekiem bija vairāku iemeslu dēļ. Vispirms, jau tas, ka Ozolnieki jau ap to laiku sāka veidoties par ievērojamu kultūras un īpaši sporta centru Latvijā. Bez tam , arī Jelgavas tuvumam bija svarīga loma, jo mācītājs Uldis Fandejevs jau kalpoja ATA Jelgavas luterāņu draudzē. Jāpiemin, ka vienlaikus misijas darbs notika arī Blankenfeldes muižā. Diemžēl misija Blankenfedē bija nesekmīga. Līdz ar to misijas darbs tika koncentrēts Ozolnieku draudzes veidošanā, kas jau ar pirmajiem soļiem nesa pozitīvus notikumus.

Misijas darbam Ozolniekos tika izvirzīts mācītājs Uldis Fandejevs. Šim lēmumam sekoja vizīte pie toreizējā un arī pašreizējā Ozolnieku pagasta Domes priekšsēdētāja Māra Aināra. Vizītes mērķis bija sekojošs:

 • savstarpēja iepazīšanās,
 • iepazīstināšana ar Augsburgas ticības apliecības draudžu evaņģelizācijas mērķiem,
 • lūgšana pēc padoma un iespējām piemērotu telpu meklēšanā.

Sastapuši tikai savstarpēju izpratni un pretimnākšanu, drīz pēc tam tika sagatavots neliels raksts iesniegšanai Jelgavas rajona laikrakstā Zemgales ziņas par Jēzu Kristu un kristīgo ticību. Raksts noslēdzās ar aicinājumu visiem, kas vēlas tuvāk iepazīties ar Bībeli, Jēzu Kristu, kristīgo ticību un kristiešiem, pulcēties Ozolnieku Tautas namā. Interesanti, ka šī svētdiena drīzāk nejaušības dēļ sakrita ar 1. Adventu.[1]

 

Sprediķi

Kristus Valstība ir mīlestības valstība

36 Kāds farizejs lūdza viņu, lai viņš pie tā ēstu; un, farizeja namā iegājis, viņš apsēdās. 37 Un, redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizeja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu 38 un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstīja viņa kājas un iezieda ar svaidāmo eļļu. 39 Farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams, pie sevis noteica: "Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece." 40 

Jēzus Kristus vārdi vārgajam vīrietim pie Bētzata dīķa ir domāti arī mums šodien

1 Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. 2 Jeruzālemē pie Avju vārtiem ir peldvieta, kuru ebrejiski sauc Bētzata, ar piecām kolonādēm. 3 Tajās gulēja daudz neveselu, aklu, tizlu, izkaltušu. 5 Tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau trīsdesmit astoņus gadus. 6 Jēzus, redzēdams viņu gulošu un zinādams, ka tādā stāvoklī viņš jau ir ilgu laiku, tam jautāja: "Vai tu gribi kļūt vesels?" 7 Slimais viņam atbildēja: "Kungs, man nav cilvēka, kurš mani ienestu ūdenī, kad tas tiek sakustināts, bet, kamēr es tur nokļūstu pats, cits nokāpj pirms manis." 8

Pasākumi

DIEVKALPOJUMI ADVENTA LAIKĀ UN ZIEMSVĒTKOS


 • Adventa laikā: plkst. 1100
 • Ziemsvētku svētvakarā: 24. decembrī, plkst. 1600.
 • Pirmajos Ziemsvētkos: 25. decembrī, plkst. 1100.
 • Trešajā Adventā, 16. decembrī, viesosies koris “Madara”, plkst. 1100
 • Dievkalpojumu vadīs: Ozolnieku luterāņu draudzes mācītājs Uldis Fandejevs
 • Ērģelniece: Sintija Šteinkopfa

Regulāro pasākumu saraksts

 • Draudze uz dievkalpojumiem pulcējas katru svētdienu.
 • Dievkalpojums sākas plkst. 11.00.
 • Bībeles stunda – svētdienās pirms dievkalpojuma, plkst. 10.00. 
 • Svētdienas skola bērniem – dievkalpojuma laikā.
 • Katehisma mācība kristāmajiem un iesvētāmajiem – pēc dievkalpojuma, plkst. 13.00. 
 • Tikšanās ar mācītāju svētdienās pēc dievkalpojuma 13.00 (ja nav iesvētāmo apmācība) un piektdienās: no 16.00-18.00.
 • Saziņa: 26400436

Kā mūs atrast

Kontaktinformācija

Draudzes priekšnieks: 29476375, 26144799
Draudzes mācītājs Uldis Fandejevs: 26400436

Juridiskā adrese:
Meliorācijas iela 4-7, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3018

Rekvizīti Ziedojumiem

Augstburgas Ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudze.
Reģistrācijas numurs: 99500000925
AS Svedbanka
HABALV22
LV68HABA0551001336811

© 2015 Augsburgas Ticības apliecības Ozolnieku luterāņu draudze. Visas tiesības aizsargātas.